Republiški zbor

26. seja - 31. maja 1971

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 13, Seje od 1. IV. 1971 do 31. V. 1971

Republiški zbor

26. seja - 31. maja 1971

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 13, Seje od 1. IV. 1971 do 31. V. 1971

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1971 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/27908
  • dcterms:title
   • Republiški zbor
   • 26. seja - 31. maja 1971
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 13, Seje od 1. IV. 1971 do 31. V. 1971
   • Republiški zbor
   • 26. seja - 31. maja 1971
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 13, Seje od 1. IV. 1971 do 31. V. 1971
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 6. sklic (1969-1974)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 6th term (1969-1974)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Odsotnost poslancev (#page=226) ---- 2. Določitev dnevnega reda (#page=226) -- Dnevni red ---- 1. Odobritev zapisnika 25. seje republiškega zbora (#page=227) ---- 2. Verifikacija mandata novoizvoljenega poslanca republiškega zbora Franca Gerbca (#page=227) ---- 3. Poslanska vprašanja (#page=228) ---- 4. Predlog sklepov in priporočil za učinkovitejše izvajanje davčne politike ter preprečevanje raznih družbeno škodljivih pojavov (#page=241) ---- 5. Predlog za izdajo zakona o združevanju kmetov v zadruge, organizacije združenega dela in v pogodbene skupnosti (#page=243) ---- 6. Osnutek zakona o Slovenski akademiji znanosti in umetnosti (#page=259) ---- 7. Predlog zakona o obveznem pošiljanju tiskov (#page=263) ---- 8. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o uvedbi in stopnjah republiških prispevkov, davkov in taks (#page=263) ---- 9. Predlog zakona o pripadnosti in uporabi zveznega prispevka iz osebnega dohodka od kmetijske dejavnosti, pobranega po 1. aprilu 1971 (#page=264) ---- 10. Predlog zakona o spremembah zakona o proračunu SR Slovenije (republiškem proračunu) za leto 1971 (#page=265) ---- 11. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prispevku za uporabo mestnega zemljišča (#page=273) ---- 12. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o urejanju in oddajanju stavbnega zemljišča (#page=273) ---- 13. Predlog za izdajo zakona o spremembi zakona o prispevkih in davkih občanov (#page=274) ---- 14. Osnutek zakona o prispevku SR Slovenije za izgradnjo kliničnega centra v Ljubljani (#page=275) ---- 15. Osnutek zakona o republiških priznavalninah (#page=301) ---- 16. Predlog za izdajo zakona o spremembah zakona o prekrških zoper javni red in mir (#page=305) ---- 17. Predlog zakona o dopolnitvah zakona o prispevkih in davkih občanov (#page=305) ---- 18. Usklajevanje besedila predloga zakona o pogojih za prodajo stanovanjskih hiš in stanovanj v družbeni lastnini (#page=308) ---- 19. Volitve in imenovanja (#page=310)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1971-05-31
  • dcterms:license