Republiški zbor

25. seja - 4. maja 1971

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 13, Seje od 1. IV. 1971 do 31. V. 1971

Republiški zbor

25. seja - 4. maja 1971

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 13, Seje od 1. IV. 1971 do 31. V. 1971

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1971 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/27907
  • dcterms:title
   • Republiški zbor
   • 25. seja - 4. maja 1971
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 13, Seje od 1. IV. 1971 do 31. V. 1971
   • Republiški zbor
   • 25. seja - 4. maja 1971
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 13, Seje od 1. IV. 1971 do 31. V. 1971
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 6. sklic (1969-1974)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 6th term (1969-1974)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Odsotnost poslancev (#page=118) ---- 2. Določitev dnevnega reda (#page=118) -- Dnevni red ---- 1. Odobritev zapisnika 24. seje republiškega zbora (#page=119) ---- 2. Predlog za začetek postopka za spremembo ustave Socialistične republike Slovenije (#page=119) ---- 3. Predlog zakona o nekaterih natančnejših merilih za določanje odškodnine za razlaščena kmetijska in stavbna zemljišča (#page=134) ---- 4. Aktualna vprašanja gospodarskega stanja (skupno z gospodarskim zborom) (#page=148) ---- 5. Predlog zakona o pogojih za prodajo stanovanjskih hiš in stanovanj v družbeni lastnini (#page=189) ---- 6. Predlog zakona o varnosti cestnega prometa (#page=198) ---- 7. Osnutek zakona o odvetništvu in drugi pravni pomoči (#page=202) ---- 8. Zaključni račun vodnega sklada SR Slovenije za leto 1970 (#page=205) ---- 9. Finančni načrt vodnega sklada SR Slovenije za leto 1971 (#page=205) ---- 10. Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o delovnih razmerjih delavcev, ki delajo pri zasebnih delodajalcih (#page=205) ---- 11. Osnutek zakona o preživninah bivšim zasebnim dimnikarskim obrtnikom (#page=206) ---- 12. Predlog zakona o glasbenih šolah (#page=207) ---- 13. Osnutek zakona o vzgojno-varstvenih dejavnostih za predšolske otroke (#page=208) ---- 14. Predlog zakona o strokovnih naslovih (usklajevanje besedila s prosvetno-kulturnim zborom) (#page=211) ---- 15. Predlog odloka o odstopu pravic SR Slovenije iz sofinanciranja filma »Bitka na Neretvi« podjetju Viba film v Ljubljani (#page=212) ---- 16. Predlog odloka o povračilih poslancem Skupščine SR Slovenije in funkcionarjem, ki jih voli ali imenuje Skupščina SR Slovenije (#page=213) ---- 17. Predlog odloka o določitvi števila sodnikov pri višjem gospodarskem sodišču v Ljubljani in pri okrožnih gospodarskih sodiščih v Sloveniji (#page=215) ---- 18. Volitve in imenovanja (#page=215) ---- 19. Poslanska vprašanja (#page=216)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1971-05-04
  • dcterms:license