Republiški zbor

24. seja - 27. aprila 1971

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 13, Seje od 1. IV. 1971 do 31. V. 1971

Republiški zbor

24. seja - 27. aprila 1971

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 13, Seje od 1. IV. 1971 do 31. V. 1971

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1971 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/27906
  • dcterms:title
   • Republiški zbor
   • 24. seja - 27. aprila 1971
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 13, Seje od 1. IV. 1971 do 31. V. 1971
   • Republiški zbor
   • 24. seja - 27. aprila 1971
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 13, Seje od 1. IV. 1971 do 31. V. 1971
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 6. sklic (1969-1974)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 6th term (1969-1974)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Odsotnost poslancev (#page=5) ---- 2. Sporočila pred določitvijo dnevnega reda (#page=5) ---- 3. Določitev dnevnega reda (#page=6) -- Dnevni red ---- 1. Odobritev zapisnika 23. seje republiškega zbora (#page=7) ---- 2. Teze za pripravo skupščinskega dokumenta o kadrovski politiki (#page=7) ---- 3. Osnutek zakona o splošnem ljudskem odporu (#page=18) ---- 4. Zaposlovanje delavcev v tujini (#page=29) ---- 5. Problematika izvajanja davčne politike (skupno z gospodarskim zborom - uvodna obrazložitev) (#page=50) ---- 6. Nadaljevanje razprave o zaposlovanju delavcev v tujini (#page=56) ---- 7. Nadaljevanje razprave o problematiki izvajanja davčne politike (#page=71) ---- 8. Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prispevku za uporabo mestnega zemljišča (#page=81) ---- 9. Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o urejanju in oddajanju stavbnega zemljišča (#page=81) ---- 10. Osnutek zakona o pogojih za prodajo stanovanjskih hiš in stanovanj v družbeni lastnini (#page=82) ---- 11. Protestno pismo švedski vladi, naslovljeno državnemu sekretariatu za zunanje zadeve SFRJ v zvezi s terorističnim napadom na veleposlanika SFRJ v Stockholmu Vladimira Rolovića (#page=101) ---- 12. Poslanska vprašanja (#page=102) ---- 13. Zaključni račun republiških skupnih rezerv gospodarskih organizacij za leto 1970 in zaključni račun odstopljenega republiškega prispevka iz osebnega dohodka od delovnega razmerja v premogovnikih zaposlenih delavcev (#page=114) ---- 14. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o enotnih osnovah meril za financiranje dejavnosti vzgojnih in izobraževalnih zavodov (#page=115) ---- 15. Sklep o merilih in pogojih za zagotavljanje posebnih dopolnilnih sredstev temeljnim izobraževalnim skupnostim v letu 1971 (#page=116) ---- 16. Sklep skupščine republiške skupnosti socialnega zavarovanja delavcev SR Slovenije o stopnji osnovnega prispevka za invalidsko in pokojninsko zavarovanje ter prispevka za zavarovanje za nesrečo pri delu in poklicno obolenje (#page=116) ---- 17. Volitve in imenovanja (#page=117)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1971-04-27
  • dcterms:license