Skupščina Skupnosti socialnega varstva Slovenije

7. seja - 29. junija 1979

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 5, Seje od 1. IV. 1979 do 30. VI. 1979

Skupščina Skupnosti socialnega varstva Slovenije

7. seja - 29. junija 1979

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 5, Seje od 1. IV. 1979 do 30. VI. 1979

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1979 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/27893
  • dcterms:title
   • Skupščina Skupnosti socialnega varstva Slovenije
   • 7. seja - 29. junija 1979
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 5, Seje od 1. IV. 1979 do 30. VI. 1979
   • Skupščina Skupnosti socialnega varstva Slovenije
   • 7. seja - 29. junija 1979
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 5, Seje od 1. IV. 1979 do 30. VI. 1979
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 8. sklic (1978-1982)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 8th term (1978-1982)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Določitev dnevnega reda (#page=667) -- Dnevni red ---- 1. Izvolitev komisij za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja Zbora uporabnikov in Zbora izvajalcev (#page=668) ---- 2. Odobritev zapisnika 6. seje Skupščine (#page=668) ---- 3. Osnutek zakona o skupnostih socialnega varstva (#page=668) ---- 4. Poročilo Komisije za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja Zbora uporabnikov in Zbora izvajalcev (#page=680) ---- 5. Osnutek zakona o družbenem varstvu otrok in o skupnostih otroškega varstva (#page=681) ---- 6. Osnutek zakona o socialnem skrbstvu (#page=681)
  • dcterms:date
   • 1979-06-29
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1979-06-29
  • dcterms:license