Skupščina Kulturne skupnosti Slovenije

10. seja - 20. junija 1979

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 5, Seje od 1. IV. 1979 do 30. VI. 1979

Skupščina Kulturne skupnosti Slovenije

10. seja - 20. junija 1979

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 5, Seje od 1. IV. 1979 do 30. VI. 1979

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1979 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/27890
  • dcterms:title
   • Skupščina Kulturne skupnosti Slovenije
   • 10. seja - 20. junija 1979
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 5, Seje od 1. IV. 1979 do 30. VI. 1979
   • Skupščina Kulturne skupnosti Slovenije
   • 10. seja - 20. junija 1979
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 5, Seje od 1. IV. 1979 do 30. VI. 1979
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 8. sklic (1978-1982)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 8th term (1978-1982)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Izvolitev komisij za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja Zbora uporabnikov in Zbora izvajalcev (#page=609) ---- 2. Določitev dnevnega reda (#page=610) ---- 3. Poročilo Komisije za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja Zbora uporabnikov in Zbora izvajalcev (#page=611) -- Dnevni red ---- 1. Osnutek zakona o varstvu naravne in kulturne dediščine (#page=612) ---- 2. Osnutek zakona o spominskem parku Trebče (#page=619)
  • dcterms:date
   • 1979-06-20
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1979-06-20
  • dcterms:license