Skupščina Kulturne skupnosti Slovenije

8. seja - 5. aprila 1979

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 5, Seje od 1. IV. 1979 do 30. VI. 1979

Skupščina Kulturne skupnosti Slovenije

8. seja - 5. aprila 1979

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 5, Seje od 1. IV. 1979 do 30. VI. 1979

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1979 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/27889
  • dcterms:title
   • Skupščina Kulturne skupnosti Slovenije
   • 8. seja - 5. aprila 1979
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 5, Seje od 1. IV. 1979 do 30. VI. 1979
   • Skupščina Kulturne skupnosti Slovenije
   • 8. seja - 5. aprila 1979
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 5, Seje od 1. IV. 1979 do 30. VI. 1979
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 8. sklic (1978-1982)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 8th term (1978-1982)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Komemoracija ob smrti Edvarda Kardelja, člana Predsedstva SFR Jugoslavije (#page=577) ---- 2. Izvolitev Komisije za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja Zbora izvajalcev in Zbora uporabnikov (#page=577) ---- 3. Določitev dnevnega reda 8. seje (#page=578) -- Dnevni red ---- 1. Potrditev zapisnika 7. seje Skupščine Kulturne skupnosti Slovenije (#page=579) ---- 2. Osnutek zakona o knjižničarstvu (#page=579) ---- 3. Predlog za izdajo zakona o odrski kulturni dejavnosti in o posredovanju kulturnih prireditev, s tezami (#page=594) ---- 4. Predlog za izdajo zakona, o kulturnih skupnostih (#page=599)
  • dcterms:date
   • 1979-04-05
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1979-04-05
  • dcterms:license