Družbenopolitični zbor

18. seja - 25. junija 1979

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 5, Seje od 1. IV. 1979 do 30. VI. 1979

Družbenopolitični zbor

18. seja - 25. junija 1979

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 5, Seje od 1. IV. 1979 do 30. VI. 1979

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1979 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/27884
  • dcterms:title
   • Družbenopolitični zbor
   • 18. seja - 25. junija 1979
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 5, Seje od 1. IV. 1979 do 30. VI. 1979
   • Družbenopolitični zbor
   • 18. seja - 25. junija 1979
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 5, Seje od 1. IV. 1979 do 30. VI. 1979
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 8. sklic (1978-1982)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 8th term (1978-1982)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Odsotnost delegatov (#page=491) ---- 2. Določitev dnevnega reda (#page=491) -- Dnevni red ---- 1. Odobritev zapisnika 17. seje Družbenopolitičnega zbora (#page=492) ---- 2. Obvestilo Ustavnega sodišča SR Slovenije o stanju in problemih uresničevanja ustavnosti in zakonitosti (#page=493) ---- 3. Osnutek zakona o izobraževalnih skupnostih (#page=496) ---- 4. Osnutek zakona o raziskovalni dejavnosti in raziskovalnih skupnostih (#page=500) ---- 5. Osnutek zakona o skupnostih socialnega varstva (#page=502) ---- 6. Osnutek zakona o socialnem skrbstvu (#page=505) ---- 7. Osnutek zakona o družbenem varstvu otrok in o skupnostih otroškega varstva (#page=506) ---- 8. Osnutek zakona o telesnokulturnih skupnostih (#page=508) ---- 9. Obravnava pripomb k osnutkom zakonov o samoupravnih interesnih skupnostih na področju družbenih dejavnosti (#page=513) ---- 10. Osnutek zakona o vzgoji in varstvu predšolskih otrok (#page=520) ---- 11. Osnutek zakona o osnovni šoli (#page=525) ---- 12. Poročilo o uresničevanju problematike varstva dobrin splošnega pomena in vrednot človekovega okolja v SR Sloveniji v letu 1978 in osnutek zakona o naravni in kulturni dediščini (#page=529) ---- 13. Osnutek odloka o temeljnih smernicah in okvirih ekonomske politike družbenoekonomskega razvoja Jugoslavije za obdobje od 1981 do 1985 (#page=533) ---- 14. Predlog stališč k osnutku zakona o vzgoji in varstvu predšolskih otrok (#page=536) ---- 15. Predlog stališč k osnutku zakona o osnovni šoli (#page=537) ---- 16. Razvoj družbenega sistema informiranja v SR Sloveniji in predlog za izdajo zakona o družbenem sistemu informiranja v SR Sloveniji (#page=539) ---- 17. Predlog za izdajo zakona o davkih občanov (#page=547) ---- 18. Predlog za izdajo zakona o upravah družbenih prihodkov (#page=551) ---- 19. Volitve in imenovanja (#page=553) ---- 20. Predlogi in vprašanja delegatov (#page=553)
  • dcterms:date
   • 1979-06-25
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1979-06-25
  • dcterms:license