Družbenopolitični zbor

17. seja - 23. maja 1979

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 5, Seje od 1. IV. 1979 do 30. VI. 1979

Družbenopolitični zbor

17. seja - 23. maja 1979

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 5, Seje od 1. IV. 1979 do 30. VI. 1979

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1979 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/27883
  • dcterms:title
   • Družbenopolitični zbor
   • 17. seja - 23. maja 1979
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 5, Seje od 1. IV. 1979 do 30. VI. 1979
   • Družbenopolitični zbor
   • 17. seja - 23. maja 1979
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 5, Seje od 1. IV. 1979 do 30. VI. 1979
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 8. sklic (1978-1982)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 8th term (1978-1982)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Odsotnost delegatov (#page=465) ---- 2. Določitev dnevnega reda (#page=465) -- Dnevni red ---- 1. Odobritev zapisnika 16. seje Družbenopolitičnega zbora (#page=466) ---- 2. Predlog zakona o skupnih osnovah svobodne menjave dela (#page=466) ---- 3. Osnutek zakona o razlastitvi in prisilnem prenosu nepremičnin v družbeni lastnini (#page=475) ---- 4. Predlog odloka o določitvi števila sodnikov za prekrške Republiškega Senata za prekrške (#page=488) ---- 5. Volitve in imenovanja (#page=488) ---- 6. Predlogi in vprašanja delegatov (#page=489)
  • dcterms:date
   • 1979-05-23
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1979-05-23
  • dcterms:license