Družbenopolitični zbor

16. seja - 9. aprila 1979

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 5, Seje od 1. IV. 1979 do 30. VI. 1979

Družbenopolitični zbor

16. seja - 9. aprila 1979

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 5, Seje od 1. IV. 1979 do 30. VI. 1979

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1979 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/27882
  • dcterms:title
   • Družbenopolitični zbor
   • 16. seja - 9. aprila 1979
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 5, Seje od 1. IV. 1979 do 30. VI. 1979
   • Družbenopolitični zbor
   • 16. seja - 9. aprila 1979
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 5, Seje od 1. IV. 1979 do 30. VI. 1979
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 8. sklic (1978-1982)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 8th term (1978-1982)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Odsotnost delegatov (#page=455) ---- 2. Določitev dnevnega reda (#page=455) -- Dnevni red ---- 1. Odobritev zapisnika 15. seje Družbenopolitičnega zbora (#page=456) ---- 2. Predlog za izdajo zakona o zdravstvenem varstvu (#page=456) ---- 3. Predlog za izdajo zakona o kulturnih skupnostih (#page=460) ---- 4. Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o sanitarni inšpekciji (#page=462) ---- 5. Volitve in imenovanja (#page=463) ---- 6. Predlogi in vprašanja delegatov (#page=464)
  • dcterms:date
   • 1979-04-09
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1979-04-09
  • dcterms:license