Zbor občin

20. seja - 26. junija 1979

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 5, Seje od 1. IV. 1979 do 30. VI. 1979

Zbor občin

20. seja - 26. junija 1979

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 5, Seje od 1. IV. 1979 do 30. VI. 1979

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1979 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/27881
  • dcterms:title
   • Zbor občin
   • 20. seja - 26. junija 1979
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 5, Seje od 1. IV. 1979 do 30. VI. 1979
   • Zbor občin
   • 20. seja - 26. junija 1979
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 5, Seje od 1. IV. 1979 do 30. VI. 1979
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 8. sklic (1978-1982)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 8th term (1978-1982)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Izvolitev Komisije za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja ter poročilo te komisije (#page=413) -- Dnevni red ---- 1. Določitev dnevnega reda 20. seje Zbora občin (#page=415) ---- 2. Osnutek odloka o temeljnih smernicah in okvirih ekonomske politike družbenoekonomskega razvoja Jugoslavije za obdobje od leta 1981 do leta 1985 (#page=416) ---- 3. Razvoj družbenega sistema informiranja v SR Sloveniji in predlog za izdajo zakona o družbenem sistemu informiranja v SR Sloveniji (#page=418) ---- 4. Predlog za izdajo zakona o davkih občanov (#page=424) ---- 5. Osnutek zakona o sistemu obrambe pred točo (#page=424) ---- 6. Nadaljevanje razprave o predlogu za izdajo zakona o davkih občanov (#page=435) ---- 7. Predlog za izdajo zakona o davku iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela in delovnih skupnosti (#page=444) ---- 8. Predlog za izdajo zakona o upravah družbenih prihodkov (#page=448) ---- 9. Predlog za izdajo zakona o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb (#page=450) ---- 10. Osnutek zakona o prenosu izvršitve deviznih obveznosti federacije v zvezi s krediti iz tujine na republiko in avtonomni pokrajini (#page=451) ---- 11. Osnutek zakona o zagotavljanju sredstev federacije za dopolnilno vlogo SFRJ v Afriški sklad za razvoj ob drugem splošnem dopolnjevanju sredstev tega sklada (#page=452) ---- 12. Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med vlado SFRJ in vlado Ljudske republike Poljske o vzajemnem priznavanju enakopravnosti šolskih spričeval in visokošolskih diplom, pridobljenih v obeh državah (#page=452) ---- 13. Volitve in imenovanja (#page=453) ---- 14. Predlogi in vprašanja delegatov (#page=453)
  • dcterms:date
   • 1979-06-26
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1979-06-26
  • dcterms:license