Zbor občin

19. seja - 25. junija 1979

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 5, Seje od 1. IV. 1979 do 30. VI. 1979

Zbor občin

19. seja - 25. junija 1979

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 5, Seje od 1. IV. 1979 do 30. VI. 1979

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1979 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/27880
  • dcterms:title
   • Zbor občin
   • 19. seja - 25. junija 1979
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 5, Seje od 1. IV. 1979 do 30. VI. 1979
   • Zbor občin
   • 19. seja - 25. junija 1979
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 5, Seje od 1. IV. 1979 do 30. VI. 1979
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 8. sklic (1978-1982)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 8th term (1978-1982)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Izvolitev Komisije za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja ter poročilo te komisije (#page=340) -- Dnevni red ---- 1. Določitev dnevnega reda 19. seje Zbora občin (#page=342) ---- 2. Odobritev zapisnika 18. seje Zbora občin (#page=343) ---- 3. Obvestilo Ustavnega sodišča SR Slovenije o stanju in problemih uresničevanja ustavnosti in zakonitosti (#page=343) ---- 4. Osnutek zakona o izobraževalnih skupnostih (#page=347) ---- 5. Osnutek zakona o raziskovalni dejavnosti in o raziskovalnih skupnostih (#page=354) ---- 6. Osnutek zakona o skupnostih socialnega varstva (#page=356) ---- 7. Osnutek zakona o socialnem skrbstvu (#page=362) ---- 8. Osnutek zakona o družbenem varstvu otrok in o skupnostih otroškega varstva (#page=367) ---- 9. Osnutek zakona o telesno-kulturnih skupnostih (#page=370) ---- 10. Osnutek zakona o vzgoji in varstvu predšolskih otrok (#page=373) ---- 11. Osnutek zakona o osnovni šoli (#page=382) ---- 12. Poročilo o reševanju problematike varstva dobrin splošnega pomena in vrednot človekovega okolja v Socialistični republiki Sloveniji v letu 1978 (#page=395) ---- 13. Osnutek zakona o naravni in kulturni dediščini (#page=397) ---- 14. Predlog za izdajo zakona o prevzemu obveznosti Socialistične republike Slovenije za povrnitev škode, nastale na predmetih izjemne kulturne in umetniške vrednosti, ki so poslani iz tujine zaradi razstavljanja, z osnutkom zakona (#page=402) ---- 15. Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu zraka, z osnutkom zakona (#page=403) ---- 16. Predlogi in vprašanja delegatov (#page=409)
  • dcterms:date
   • 1979-06-25
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1979-06-25
  • dcterms:license