Zbor združenega dela

20. seja - 25. junija 1979

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 5, Seje od 1. IV. 1979 do 30. VI. 1979

Zbor združenega dela

20. seja - 25. junija 1979

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 5, Seje od 1. IV. 1979 do 30. VI. 1979

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1979 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/27876
  • dcterms:title
   • Zbor združenega dela
   • 20. seja - 25. junija 1979
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 5, Seje od 1. IV. 1979 do 30. VI. 1979
   • Zbor združenega dela
   • 20. seja - 25. junija 1979
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 5, Seje od 1. IV. 1979 do 30. VI. 1979
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 8. sklic (1978-1982)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 8th term (1978-1982)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Izvolitev Komisije za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja ter poročilo te komisije (#page=132) -- Dnevni red ---- 1. Določitev dnevnega reda 20. seje Zbora združenega dela (#page=134) ---- 2. Odobritev zapisnika 19. seje Zbora združenega dela (#page=134) ---- 3. Obvestilo Ustavnega sodišča Socialistične republike Slovenije o stanju in problemih uresničevanja ustavnosti in zakonitosti (#page=135) ---- 4. Osnutek zakona o izobraževalnih skupnostih (#page=138) ---- 5. Osnutek zakona o raziskovalni dejavnosti in raziskovalnih skupnostih (#page=145) ---- 6. Osnutek zakona o skupnostih socialnega varstva (#page=149) ---- 7. Osnutek zakona o socialnem skrbstvu (#page=158) ---- 8. Osnutek zakona o družbenem varstvu otrok in o skupnostih otroškega varstva (#page=159) ---- 9. Osnutek zakona o telesnokulturnih skupnostih (#page=160) ---- 10. Osnutek zakona o vzgoji in varstvu predšolskih otrok (#page=163) ---- 11. Osnutek zakona o osnovni šoli (#page=170) ---- 12. Poročilo o reševanju problematike varstva dobrin splošnega pomena in vrednot človekovega okolja v Socialistični republiki Sloveniji v letu 1978 (#page=178) ---- 13. Osnutek zakona o naravni in kulturni dediščini (#page=180) ---- 14.Predlog za izdajo zakona o prevzemu obveznosti Socialistične republike Slovenije za povrnitev škode, nastale na predmetih izjemne kulturne in umetniške vrednosti, ki so poslani iz tujine zaradi razstavljanja, z osnutkom zakona (#page=185) ---- 15. Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu zraka, z osnutkom zakona (#page=186) ---- 16. Nadaljevanje razprave k osnutku zakona o naravni in kulturni dediščini (#page=190) ---- 17. Predlogi in vprašanja delegatov (#page=192)
  • dcterms:date
   • 1979-06-25
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1979-06-25
  • dcterms:license