Zbor združenega dela

18. seja - 24. aprila 1979

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 5, Seje od 1. IV. 1979 do 30. VI. 1979

Zbor združenega dela

18. seja - 24. aprila 1979

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 5, Seje od 1. IV. 1979 do 30. VI. 1979

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1979 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/27874
  • dcterms:title
   • Zbor združenega dela
   • 18. seja - 24. aprila 1979
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 5, Seje od 1. IV. 1979 do 30. VI. 1979
   • Zbor združenega dela
   • 18. seja - 24. aprila 1979
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 5, Seje od 1. IV. 1979 do 30. VI. 1979
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 8. sklic (1978-1982)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 8th term (1978-1982)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Izvolitev Komisije za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja ter poročilo te komisije (#page=44) -- Dnevni red ---- 1. Določitev dnevnega reda 18. seje Zbora združenega dela (#page=46) ---- 2. Odobritev zapisnika 16. in 17. seje Zbora združenega dela (#page=46) ---- 3. Analiza zaključnih računov za leto 1978 (#page=47) ---- 4. Predlog zakona o Rudniku živega srebra Idrija (#page=74) ---- 5. Zaključni račun Narodne banke Slovenije za leto 1978 (#page=77) ---- 6. Finančni načrt prihodkov in odhodkov Narodne banke Slovenije za leto 1979 (#page=80) ---- 7. Predlogi in vprašanja delegatov (#page=81)
  • dcterms:date
   • 1979-04-24
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1979-04-24
  • dcterms:license