Zbor združenega dela

17. seja - 9. aprila 1979

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 5, Seje od 1. IV. 1979 do 30. VI. 1979

Zbor združenega dela

17. seja - 9. aprila 1979

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 5, Seje od 1. IV. 1979 do 30. VI. 1979

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1979 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/27873
  • dcterms:title
   • Zbor združenega dela
   • 17. seja - 9. aprila 1979
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 5, Seje od 1. IV. 1979 do 30. VI. 1979
   • Zbor združenega dela
   • 17. seja - 9. aprila 1979
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 5, Seje od 1. IV. 1979 do 30. VI. 1979
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 8. sklic (1978-1982)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 8th term (1978-1982)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Izvolitev Komisije za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja ter poročilo te komisije (#page=5) -- Dnevni red ---- 1. Določitev dnevnega reda 17. seje Zbora združenega dela (#page=7) ---- 2. Poročilo o delu delegacije Socialistične republike Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije pri usklajevanju projekcije plačilne in devizne bilance Jugoslavije za leto 1979 (#page=8) ---- 3. Predlog za izdajo zakona o zdravstvenem varstvu (#page=8) ---- 4. Predlog za izdajo zakona o kulturnih skupnostih (#page=19) ---- 5. Predlog za izdajo zakona o odrski kulturni dejavnosti in o posredovanju kulturnih prireditev (#page=21) ---- 6. Nadaljevanje razprave o predlogu za izdajo zakona o zdravstvenem varstvu (#page=24) ---- 7. Osnutek zakona o knjižničarstvu (#page=24) ---- 8. Osnutek zakona o hranilno-kreditnih službah in blagajnah vzajemne pomoči (#page=33) ---- 9. Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o sanitarni inšpekciji (#page=39) ---- 10. Predlog odloka o potrditvi samoupravnega sporazuma o združitvi v univerzo Edvarda Kardelja v Ljubljani in o soglasju k statutu Univerze Edvarda Kardelja v Ljubljani (#page=42) ---- 11. Volitve in imenovanja (#page=43) ---- 12. Predlogi in vprašanja delegatov (#page=43)
  • dcterms:date
   • 1979-04-09
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1979-04-09
  • dcterms:license