Skupščina Skupnosti socialnega varstva Slovenije

4. seja - 28. junija 1976

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 10, Seje od 1. IV. 1976 do 30. VI. 1976

Skupščina Skupnosti socialnega varstva Slovenije

4. seja - 28. junija 1976

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 10, Seje od 1. IV. 1976 do 30. VI. 1976

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1976 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/27871
  • dcterms:title
   • Skupščina Skupnosti socialnega varstva Slovenije
   • 4. seja - 28. junija 1976
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 10, Seje od 1. IV. 1976 do 30. VI. 1976
   • Skupščina Skupnosti socialnega varstva Slovenije
   • 4. seja - 28. junija 1976
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 10, Seje od 1. IV. 1976 do 30. VI. 1976
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 7. sklic (1974-1978)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 7th term (1974-1978)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Določitev dnevnega reda (#page=486) -- Dnevni red ---- 1. Izvolitev Komisij za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja za Zbor uporabnikov ter za Zbor izvajalcev (#page=487) ---- 2. Odobritev zapisnika 3. seje Skupščine skupnosti socialnega varstva Slovenije (#page=487) ---- 3. Obravnava in sklepanje o predlogu zakona o usposabljanju in zaposlovanju invalidnih oseb (#page=488) ---- 4. Poročilo komisij za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja Zbora uporabnikov in Zbora izvajalcev (#page=491) ---- 5. Nadaljevanje razprave o predlogu zakona o usposabljanju in zaposlovanju invalidnih oseb (#page=492)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1976-06-28
  • dcterms:license