Družbenopolitični zbor

27. seja - 24. maja 1976

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 10, Seje od 1. IV. 1976 do 30. VI. 1976

Družbenopolitični zbor

27. seja - 24. maja 1976

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 10, Seje od 1. IV. 1976 do 30. VI. 1976

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1976 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/27867
  • dcterms:title
   • Družbenopolitični zbor
   • 27. seja - 24. maja 1976
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 10, Seje od 1. IV. 1976 do 30. VI. 1976
   • Družbenopolitični zbor
   • 27. seja - 24. maja 1976
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 10, Seje od 1. IV. 1976 do 30. VI. 1976
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 7. sklic (1974-1978)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 7th term (1974-1978)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Odsotnost delegatov (#page=396) ---- 2. Določitev dnevnega reda (#page=396) -- Dnevni red ---- 1. Odobritev zapisnika 26. seje Družbenopolitičnega zbora (#page=397) ---- 2. Ocena gospodarskih gibanj v prvih mesecih leta 1976 (#page=397) ---- 3. Predlog zakona o dedovanju (#page=412) ---- 4. Predlog zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (#page=413) ---- 5. Predlog zakona o pravnem položaju verskih skupnosti v SR Sloveniji (#page=418) ---- 6. Osnutek poslovnika Družbenopolitičnega zbora (#page=419) ---- 7. Predlog zakona o ratifikaciji pogodbe med SFR Jugoslavijo in Republiko Avstrijo o spremembah in dopolnitvah pogodbe med SFR Jugoslavijo in Republiko Avstrijo o skupni državni meji z dne 8. aprila 1965 (#page=424) ---- 8. Volitve in imenovanja (#page=427) ---- 9. Predlogi in vprašanja delegatov (#page=427) ---- 10. Nadaljevanje razprave o oceni gospodarskih gibanj v prvih mesecih leta 1976 (#page=431)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1976-05-24
  • dcterms:license