Organizacijsko-politični zbor

40. seja - 18. aprila 1967

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, Seje od 1. IV. 1967 do 30. IV. 1967

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1967 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/27848
  • dcterms:title
   • Organizacijsko-politični zbor
   • 40. seja - 18. aprila 1967
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, Seje od 1. IV. 1967 do 30. IV. 1967
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 5. sklic (1963-1969)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 5th term (1963-1969)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Odsotnost poslancev (#page=185) ---- 2. Sporočila pred določitvijo dnevnega reda (#page=185) ---- 3. Določitev dnevnega reda (#page=185) -- Dnevni red ---- 1. Odobritev zapisnika 39. seje organizacijsko-političnega zbora (#page=186) ---- 2. Obravnava predloga za spremembo ustave SR Slovenije (#page=186) ---- 3. Razpirava o poročilu izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije za leto 1966 in o poročilu o nadaljnjem izvajanju ukrepov za racionalizacijo organizacije in dela javne uprave, pravosodja ter nekaterih zavodov (#page=187) ---- 4. Razprava o informaciji o nekaterih aktualnih vprašanjih pravosodja (#page=188) ---- 5. Razprava o problematiki financiranja nerentabilnih železniških prog in o kritju izgub v letu 1966 (#page=196) ---- 6. Obravnava in sklepanje o predlogu zakona o regionalnem prostorskem planiranju in o predlogu zakona o urbanističnem planiranju (#page=197) ---- 7. Obravnava in sklepanje o predlogu zakona o delu in pravicah republiških poslancev in funkcionarjev, ki jim je prenehala funkcija (#page=204) ---- 8. Obravnava in sklepanje o predlogu zakona o dopolnitvi zakona o prisilni izterjavi prispevkov in davkov občanov (#page=206) ---- 9. Obravnava in sklepanje o predlogu zakona o voznih olajšavah za skupinska potovanja mladine in otrok in o predlogu odloka o zadolžitvi SE Slovenije, da se zagotovijo sredstva za nadomestilo za vozne olajšave za skupinska (potovanja mladine in otrok v letu 1967 (#page=206) ---- 10. Obravnava in sklepanje o (predlogu zakona o sredstvih SR Slovenije za graditev sodnih poslopij (#page=217) ---- 11. Obravnava in sklepanje o predlogu odloka o finančnem programu za sofinanciranje prve etape graditve dvojezične osnovne šole v Lendavi (#page=217) ---- 12. Obravnava in sklepanje o predlogu odloka o finančnem programu za sofinanciranje graditve študentskega stanovanjskega stolpiča II v Mariboru (#page=218) ---- 13. Obravnava in sklepanje o predlogu odloka o finančnem programu za financiranje nadaljevanja graditve inštituta za matematiko, fiziko in mehaniko univerze v Ljubljani (#page=218) ---- 14. Obravnava in sklepanje o predlogu sklepa o prevzemu obveznosti za odplačilo posojila, ki je bito najeto v letu 1967 v znesku 10 milijonov novih dinarjev pri kreditni banki in hranilnici v Ljubljani za gradnjo stanovanj (#page=218) ---- 15. Obravnava in sklepanje o predlogu odloka o načrtu statističnih raziskovanj za leto 1967 (#page=219)
  • dcterms:date
   • 1967-04-18
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1967-04-18
  • dcterms:license