Socialno-zdravstveni zbor

31. seja - 20. aprila 1967

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, Seje od 1. IV. 1967 do 30. IV. 1967

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1967 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/27847
  • dcterms:title
   • Socialno-zdravstveni zbor
   • 31. seja - 20. aprila 1967
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, Seje od 1. IV. 1967 do 30. IV. 1967
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 5. sklic (1963-1969)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 5th term (1963-1969)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Odsotnost poslancev (#page=150) ---- 2. Določitev dnevnega reda (#page=150) -- Dnevni red ---- 1. Odobritev zapisnika 30. seje socialno-zdravstvenega zbora (#page=151) ---- 2. Razprava o predlogu izvršnega sveta za spremembo ustave SR Slovenije (#page=151) ---- 3. Obravnava poročila izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije za leto 1966 (#page=154) ---- 4. Obravnava in sklepanje o predlogu zakona o organizaciji zdravstvene službe v SR Sloveniji (#page=165) ---- 5. Obravnava in sklepanje o predlogu zakona o posebni arbitraži za reševanje sporov v zvezi s sklepanjem pogodb med zdravstvenimi zavodi in komunalnimi skupnostmi socialnega zavarovanja (#page=179) ---- 6. Obravnava in sklepanje o predlogu zakona o kritju primanjkljajev, nastalih do leta 1966 v zdravstvenem zavarovanju kmetov (#page=181) ---- 7. Razpirava o stopnjah osnovnega prispevka za invalidsko in pokojninsko zavarovanje ter prispevka za otroški dodatek in sklepanje o predlogu odloka o soglasju k določitvi stopenj teh prispevkov (#page=181) ---- 8. Poslanska vprašanja (#page=181)
  • dcterms:date
   • 1967-04-20
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1967-04-20
  • dcterms:license