Prosvetno-kulturni zbor

35. seja - 20. aprila 1967

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, Seje od 1. IV. 1967 do 30. IV. 1967

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1967 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/27846
  • dcterms:title
   • Prosvetno-kulturni zbor
   • 35. seja - 20. aprila 1967
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, Seje od 1. IV. 1967 do 30. IV. 1967
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 5. sklic (1963-1969)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 5th term (1963-1969)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Odsotnost poslancev (#page=82) ---- 2. Določitev dnevnega reda (#page=82) -- Dnevni red ---- 1. Odobritev zapisnika 34. seje prosvetno-kulturnega zbora (#page=83) ---- 2. Razprava o predlogu za spremembo ustave SR Slovenije (#page=83) ---- 3. Obravnava in sklepanje o predlogu zakona o izobraževalnih skupnostih in o financiranju vzgoje in izobraževanja v SR Sloveniji (#page=86) ---- 4. Obravnava in sklepanje o predlogu zakona o srednjem šolstvu (#page=114) ---- 7. Obravnava poročila o delu izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije v letu 1966 (#page=123) ---- 8. Obravnava zaključnega računa za leto 1966 in finančnega načrta za leto 1967 sklada SR Slovenije za pospeševanje založništva (#page=123) ---- 9. Obravnava zaključnega računa za leto 1966 in finančnega načrta za leto 1967 sklada, SR Slovenije za pospeševanje proizvodnje in predvajanja filmov (#page=123) ---- 10. Obravnava zaključnega računa za leto 1966 in finančnega načrta za leto 1967 Prešernovega sklada (#page=124) ---- 11. Obravnava zaključnega računa za leto 1966 in finančnega načrta za leto 1967 sklada Borisa Kidriča (#page=124) ---- 12. Poslanska vprašanja (#page=124) ---- 13. Nadaljevanje razprave o predlogu zakona o srednjem šolstvu (#page=127) ---- 14. Obravnava in sklepanje o predlogu stališč za nadaljnji razvoj visokega šolstva v SR Sloveniji (#page=131) ---- 15. Obravnava in sklepanje o predloga stališč za nadaljnji razvoj znanstvenega, raziskovalnega aplikativnega in razvojnega dela (#page=145) ---- 16. Obravnava in sklepanje o zaključnem računu za leto 1966 in finančnem načrtu za leto 1967 sklada SR Slovenije za šolstvo (#page=147) ---- 17. Obravnava in sklepanje o zaključnem računu za leto 1966 in finančnem načrtu za leto 1967 Sklada SR Slovenije za pospeševanje kulturnih dejavnosti (#page=148) ---- 18. Obravnava in sklepanje o predlogu sklepov o telesni vzgoji v vzgojno izobraževalnih zavodih v SR Sloveniji (#page=148)
  • dcterms:date
   • 1967-04-20
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1967-04-20
  • dcterms:license