Gospodarski zbor

40. seja - 18. aprila 1967

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, Seje od 1. IV. 1967 do 30. IV. 1967

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1967 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/27845
  • dcterms:title
   • Gospodarski zbor
   • 40. seja - 18. aprila 1967
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, Seje od 1. IV. 1967 do 30. IV. 1967
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 5. sklic (1963-1969)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 5th term (1963-1969)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Odsotnost poslancev (#page=66) ---- 2. Sporočila pred določitvijo dnevnega reda (#page=66) ---- 3. Določitev dnevnega reda (#page=66) -- Dnevni red ---- 1. Odobritev zapisnika 39. seje gospodarskega zbora (#page=67) ---- 2. Obravnava predloga za spremembo ustave SR Slovenije (#page=67) ---- 3. Obravnava poročila o delu izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije za leto 1966 (#page=67) ---- 4. Razprava o problematiki hranilništva (#page=68) ---- 5. Obravnava in sklepanje o potrditvi statuta cestnega sklada SR Slovenije (#page=78) ---- 6. Obravnava in sklepanje o soglasju k rebalansu finančnega načrta cestnega sklada SR Slovenije za leto 1967 (#page=78) ---- 7. Obravnava in sklepanje o potrditvi programa cestnega sklada SR Slovenije za vzdrževanje in rekonstrukcijo cest v obdobju 1967-1970 (#page=79) ---- 8. Poslanska vprašanja (#page=80)
  • dcterms:date
   • 1967-04-18
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1967-04-18
  • dcterms:license