Zasedanje delegatov občin

45. zasedanje - 22. marca 1974

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 32, Seje od 1. III. 1974 do 9. V. 1974

Zasedanje delegatov občin

45. zasedanje - 22. marca 1974

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 32, Seje od 1. III. 1974 do 9. V. 1974

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1974 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/27832
  • dcterms:title
   • Zasedanje delegatov občin
   • 45. zasedanje - 22. marca 1974
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 32, Seje od 1. III. 1974 do 9. V. 1974
   • Zasedanje delegatov občin
   • 45. zasedanje - 22. marca 1974
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 32, Seje od 1. III. 1974 do 9. V. 1974
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 6. sklic (1969-1974)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 6th term (1969-1974)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Določitev dnevnega reda (#page=438) ---- 2. Sporočila pred prehodom na dnevni red (#page=438) -- Dnevni red ---- 1. Predlog zakona o proračunu SR Slovenije za leto 1974 s predlogom republiškega proračuna (#page=439) ---- 2. Osnutek družbenega dogovora o uresničevanju dolgoročnega programa razvoja kmetijstva v SR Sloveniji za obdobje 1974-1980 (#page=443) ---- 3. Ugotovitev navzočnosti delegatov (#page=449) ---- 4. Osnutek zakona o socialnem skrbstvu (#page=449) ---- 5. Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o srednjem šolstvu (#page=455) ---- 6. Osnutek zakona o društvih (#page=460) ---- 7. Predlog za izdajo zakona o dopolnitvi zakona o razpolaganju z nezazidanim stavbnim zemljiščem (#page=461)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1974-03-22
  • dcterms:license