Enotni zbor delovnih skupnosti

37. seja - 25. aprila 1974

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 32, Seje od 1. III. 1974 do 9. V. 1974

Enotni zbor delovnih skupnosti

37. seja - 25. aprila 1974

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 32, Seje od 1. III. 1974 do 9. V. 1974

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1974



 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/27831
  • dcterms:title
   • Enotni zbor delovnih skupnosti
   • 37. seja - 25. aprila 1974
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 32, Seje od 1. III. 1974 do 9. V. 1974
   • Enotni zbor delovnih skupnosti
   • 37. seja - 25. aprila 1974
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 32, Seje od 1. III. 1974 do 9. V. 1974
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 6. sklic (1969-1974)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 6th term (1969-1974)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Odsotnost poslancev (#page=415) ---- 2. Določitev dnevnega reda (#page=415) -- Dnevni red ---- 1. Odobritev zapisnika 36. seje enotnega zbora delovnih skupnosti (#page=416) ---- 2. Poročilo o izvajanju resolucije o osnovah kadrovske politike v SR Sloveniji (#page=416) ---- 3. Informacija o urejanju razporejanja dohodka in delitve sredstev za osebne dohodke s samoupravnimi sporazumi in družbenimi dogovori in o tekočih nalogah na tem področju (#page=420) ---- 4. Predlog zakona o medsebojnih razmerjih delavcev v združenem delu in v delovnih razmerjih med delavci in zasebnimi delodajalci (#page=424) ---- 5. Predlog zakona o zaposlovanju in o zavarovanju za primer brezposelnosti (#page=429) ---- 6. Predlog zakona o osnovah ter načinu obračunavanja in plačevanja prispevkov za financiranje samoupravnih interesnih skupnosti na področju družbenih dejavnosti v letu 1974 (#page=430) ---- 7. Dogovor socialističnih republik in socialističnih avtonomnih pokrajin o pomoči SR Črni gori pri zagotovitvi sredstev za kritje prekoračitve stroškov pri gradnji proge Beograd-Bar na območju SR Črne gore (#page=432) ---- 8.Predlog zakona o posojilu SR Črni gori za pokritje prekoračitve stroškov pri gradnji železniške proge Beograd-Bar na območju SR Črne gore (#page=433) ---- 9. Predlog zakona o prenehanju obveznosti SR Slovenije za zagotavljanje sredstev za določene investicije (#page=433) ---- 10. Nadaljevanje razprave o predlogu zakona o medsebojnih razmerjih delavcev v združenem delu in o delovnih razmerjih med delavci in zasebnimi delodajalci (#page=435) ---- 11. Poročilo o delu zbora (#page=436)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1974-04-25
  • dcterms:license