Enotni zbor delovnih skupnosti

36. seja - 27. marca 1974

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 32, Seje od 1. III. 1974 do 9. V. 1974

Enotni zbor delovnih skupnosti

36. seja - 27. marca 1974

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 32, Seje od 1. III. 1974 do 9. V. 1974

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1974 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/27830
  • dcterms:title
   • Enotni zbor delovnih skupnosti
   • 36. seja - 27. marca 1974
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 32, Seje od 1. III. 1974 do 9. V. 1974
   • Enotni zbor delovnih skupnosti
   • 36. seja - 27. marca 1974
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 32, Seje od 1. III. 1974 do 9. V. 1974
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 6. sklic (1969-1974)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 6th term (1969-1974)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Odsotnost poslancev (#page=380) ---- 2. Določitev dnevnega reda (#page=380) ---- 3. Stališče enotnega zbora do jugoslovansko-italijanskih odnosov glede na noto italijanske vlade z dne 11. marca 1974 (#page=380) -- Dnevni red ---- 1. Odobritev zapisnika 35. seje enotnega zbora delovnih skupnosti (#page=382) ---- 2. Predlog zakona o dopolnitvah zakona o davku iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela (#page=382) ---- 3. Predlog družbenega dogovora o osnovah programiranja nalog in oblikovanju sredstev za skupno in splošno porabo v letu 1974 (#page=383) ---- 4. Predlog zakona o spremembah zakona o začasnem financiranju samoupravnih dejavnosti v prvem trimesečju leta 1974 (#page=390) ---- 5. Predlog zakona o začasnem financiranju družbenopolitičnih skupnosti v letu 1974 (#page=390) ---- 6. Predlog zakona o proračunu Socialistične republike Slovenije za leto 1974 (#page=391) ---- 7. Predlog odloka o razdelitvi deviz za potrebe republiških organov, zavodov, organov družbenih organizacij, ožjih družbenopolitičnih skupnosti in civilnih pravnih oseb v SR Sloveniji za leto 1974 (#page=406) ---- 8. Predlog zakona o inšpekcijah (#page=406) ---- 9. Poslanska vprašanja (#page=408)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1974-03-27
  • dcterms:license