Socialno-zdravstveni zbor

52. seja - 25. aprila 1974

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 32, Seje od 1. III. 1974 do 9. V. 1974

Socialno-zdravstveni zbor

52. seja - 25. aprila 1974

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 32, Seje od 1. III. 1974 do 9. V. 1974

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1974 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/27829
  • dcterms:title
   • Socialno-zdravstveni zbor
   • 52. seja - 25. aprila 1974
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 32, Seje od 1. III. 1974 do 9. V. 1974
   • Socialno-zdravstveni zbor
   • 52. seja - 25. aprila 1974
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 32, Seje od 1. III. 1974 do 9. V. 1974
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 6. sklic (1969-1974)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 6th term (1969-1974)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Odsotnost poslancev (#page=357) ---- 2. Sporočila pred določitvijo dnevnega reda (#page=357) ---- 3. Določitev dnevnega reda (#page=357) -- Dnevni red ---- 1. Odobritev zapisnika 51. seje socialno-zdravstvenega zbora (#page=358) ---- 2. Predlog zakona o družbenem varstvu otrok in o skupnostih otroškega varstva (#page=358) ---- 3. Predlog resolucije o načrtovanju družine in družbenih prizadevanjih za njen nastanek in varnost (#page=360) ---- 4. Predlog zakona o izjemnem priznanju in odmeri starostne pokojnine osebam, ki imajo posebne zasluge (#page=362) ---- 5. Osnutek zakona o varstvu pri delu (#page=363) ---- 6. Osnutek zakona o vojaških invalidih (#page=367) ---- 7. Poročilo o poslovanju pokojninskega in invalidskega zavarovanja v SR Sloveniji v letu 1973 in finančno poročilo o skladih skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja za leto 1973 (#page=367) ---- 8. Soglasje k finančnemu načrtu sklada starostnega zavarovanja kmetov za leto 1975 (#page=368) ---- 9. Poslanska vprašanja (#page=369) ---- 10. Poročilo o delu skupščine SR Slovenije za mandatno obdobje od maja 1969 do aprila 1974 (#page=375)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1974-04-25
  • dcterms:license