Socialno-zdravstveni zbor

51. seja - 27. marca 1974

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 32, Seje od 1. III. 1974 do 9. V. 1974

Socialno-zdravstveni zbor

51. seja - 27. marca 1974

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 32, Seje od 1. III. 1974 do 9. V. 1974

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1974 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/27828
  • dcterms:title
   • Socialno-zdravstveni zbor
   • 51. seja - 27. marca 1974
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 32, Seje od 1. III. 1974 do 9. V. 1974
   • Socialno-zdravstveni zbor
   • 51. seja - 27. marca 1974
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 32, Seje od 1. III. 1974 do 9. V. 1974
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 6. sklic (1969-1974)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 6th term (1969-1974)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Odsotnost poslancev (#page=343) ---- 2. Določitev dnevnega reda (#page=343) -- Dnevni red ---- 1. Odobritev zapisnika 50. seje socialno-zdravstvenega zbora (#page=344) ---- 2. Poslanska vprašanja (#page=344) ---- 3. Osnutek zakona o socialnem skrbstvu (#page=350) ---- 4. Finančni načrt dohodkov in izdatkov sklada starostnega zavarovanja kmetov za leto 1974 (#page=354)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1974-03-27
  • dcterms:license