Prosvetno-kulturni zbor

54. seja - 25. aprila 1974

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 32, Seje od 1. III. 1974 do 9. V. 1974

Prosvetno-kulturni zbor

54. seja - 25. aprila 1974

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 32, Seje od 1. III. 1974 do 9. V. 1974

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1974 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/27827
  • dcterms:title
   • Prosvetno-kulturni zbor
   • 54. seja - 25. aprila 1974
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 32, Seje od 1. III. 1974 do 9. V. 1974
   • Prosvetno-kulturni zbor
   • 54. seja - 25. aprila 1974
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 32, Seje od 1. III. 1974 do 9. V. 1974
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 6. sklic (1969-1974)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 6th term (1969-1974)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Odsotnost poslancev (#page=310) ---- 2. Določitev dnevnega reda (#page=310) ---- 3. Sporočila pred prehodom na dnevni red (#page=310) -- Dnevni red ---- 1. Odobritev zapisnika 53. seje prosvetno-kulturnega zbora (#page=311) ---- 2. Poslanska vprašanja (#page=311) ---- 3. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o osnovni šoli (#page=313) ---- 4. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o srednjem šolstvu (#page=319) ---- 5. Osnutek zakona o visokošolski dejavnosti (#page=320) ---- 6. Osnutek resolucije o knjigi (#page=335) ---- 7. Osnutek zakona o založniški dejavnosti (#page=337) ---- 8. Poročilo o delu skupščine SR Slovenije za mandatno obdobje od maja 1969 do aprila 1974 (#page=339)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1974-04-25
  • dcterms:license