Prosvetno-kulturni zbor

53. seja - 18. aprila 1974

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 32, Seje od 1. III. 1974 do 9. V. 1974

Prosvetno-kulturni zbor

53. seja - 18. aprila 1974

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 32, Seje od 1. III. 1974 do 9. V. 1974

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1974 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/27826
  • dcterms:title
   • Prosvetno-kulturni zbor
   • 53. seja - 18. aprila 1974
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 32, Seje od 1. III. 1974 do 9. V. 1974
   • Prosvetno-kulturni zbor
   • 53. seja - 18. aprila 1974
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 32, Seje od 1. III. 1974 do 9. V. 1974
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 6. sklic (1969-1974)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 6th term (1969-1974)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Odsotnost poslancev (#page=294) ---- 2. Sporočila pred določitvijo dnevnega reda (#page=294) ---- 3. Določitev dnevnega reda (#page=294) -- Dnevni red ---- 1. Odobritev zapisnika 52. seje prosvetno-kulturnega zbora (#page=295) ---- 2. Poslanska vprašanja (#page=295) ---- 3. Osnutek zakona o izobraževalnih skupnostih (#page=299) ---- 4. Osnutek zakona o raziskovalni dejavnosti in raziskovalnih skupnostih (#page=301) ---- 5. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pedagoški službi (#page=305) ---- 6. Predlog odloka o razrešitvi in imenovanju predstavnika SR Slovenije v skupščini izobraževalne skupnosti SR Slovenije (#page=307) ---- 7. Predlog odloka o imenovanju predstavnikov družbene skupnosti, ki jih imenuje Skupščina SR Slovenije v založniški svet Državne založbe Slovenije (#page=307) ---- 8. Predlog odloka o imenovanju predstavnikov družbene skupnosti v nekatere svete raziskovalnih zavodov in o določitvi delovnih in drugih organizacij, ki delegirajo svoje predstavnike v te svete (#page=307) ---- 9. Sklepna beseda ob izteku mandatne dobe (#page=308)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1974-04-18
  • dcterms:license