Gospodarski zbor

65. seja - 25. aprila 1974

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 32, Seje od 1. III. 1974 do 9. V. 1974

Gospodarski zbor

65. seja - 25. aprila 1974

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 32, Seje od 1. III. 1974 do 9. V. 1974

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1974 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/27824
  • dcterms:title
   • Gospodarski zbor
   • 65. seja - 25. aprila 1974
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 32, Seje od 1. III. 1974 do 9. V. 1974
   • Gospodarski zbor
   • 65. seja - 25. aprila 1974
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 32, Seje od 1. III. 1974 do 9. V. 1974
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 6. sklic (1969-1974)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 6th term (1969-1974)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Odsotnost poslancev (#page=233) ---- 2. Določitev dnevnega reda (#page=233) -- Dnevni red ---- 1. Odobritev zapisnika 64. seje gospodarskega zbora (#page=234) ---- 2. Poslanska vprašanja (#page=234) ---- 3. Ocena gospodarskih razmer v SR Sloveniji v začetku leta 1974 (#page=235) ---- 4. Predlog družbenega dogovora o uresničevanju dolgoročnega programa razvoja kmetijstva v SR Sloveniji za obdobje 1974-1980 (#page=242) ---- 5. Usklajevanje predloga zakona o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih (#page=244) ---- 6. Predlog zakona o stanovanjskih razmerjih (#page=244) ---- 7. Predlog zakona o spremembi zakona o skladih skupnih rezerv in uporabi njihovih sredstev (#page=249) ---- 8. Predlog zakona o ureditvi nekaterih vprašanj s področja varnosti železniškega prometa (#page=250) ---- 9. Predlog odloka o prenosu sredstev plačanega temeljnega davka od plačil za zunanjetrgovinske posle in storitve in trgovinske posle v prometu blaga na debelo, obračunanega za čas do 30. 6. 1974, na določene temeljne organizacije združenega dela (#page=252) ---- 10. Predlog zakona o usmeritvi uporabe sredstev poslovnih bank, nastalih z omejitvijo udeležbe nekaterih uporabnikov družbenih sredstev izven gospodarstva pri delitvi dohodka v bankah, z omejitvijo obrestnih mer za naložena sredstva nekaterih uporabnikov družbenih sredstev izven gospodarstva in z odpravo temeljnega davka odplačil za bančne storitve (#page=253) ---- 11. Predlog odloka o spremembi in dopolnitvi odloka o načinu uporabe sredstev hranilnih vlog pri poštni hranilnici (#page=255) ---- 12. Predlog zakona o ustanovitvi mednarodnega centra za upravljanje podjetij v javni lastnini (#page=256) ---- 13. Predlog zakona o samoupravni interesni skupnosti za železniški in luški promet (#page=258) ---- 14. Sklepna beseda ob izteku mandatne dobe (#page=261)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1974-04-25
  • dcterms:license