Gospodarski zbor

64. seja - 17. aprila 1974

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 32, Seje od 1. III. 1974 do 9. V. 1974

Gospodarski zbor

64. seja - 17. aprila 1974

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 32, Seje od 1. III. 1974 do 9. V. 1974

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1974 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/27823
  • dcterms:title
   • Gospodarski zbor
   • 64. seja - 17. aprila 1974
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 32, Seje od 1. III. 1974 do 9. V. 1974
   • Gospodarski zbor
   • 64. seja - 17. aprila 1974
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 32, Seje od 1. III. 1974 do 9. V. 1974
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 6. sklic (1969-1974)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 6th term (1969-1974)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Odsotnost poslancev (#page=195) ---- 2. Določitev dnevnega reda (#page=195) -- Dnevni red ---- 1. Odobritev zapisnika 63. seje gospodarskega zbora (#page=196) ---- 2. Poslanska vprašanja (#page=196) ---- 3. Zaključni račun dohodkov in izdatkov Narodne banke Slovenije za leto 1973 (#page=199) ---- 4. Finančni načrt Narodne banke Slovenije za leto 1974 (#page=200) ---- 5. Predlog zakona o gozdovih (#page=200) ---- 6. Predlog zakona o vinu in drugih proizvodih iz grozdja in vina (#page=213) ---- 7. Predlog zakona o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih (#page=213) ---- 8. Predlog zakona o dimnikarski službi (#page=223) ---- 9. Predlog zaključnega računa vodnega sklada SR Slovenije za leto 1973 (#page=224) ---- 10. Osnutek zakona o geodetski službi (#page=224) ---- 11. Predlog zakona o vodah (#page=227) ---- 12. Predlog zakona o temeljni geodetski izmeri (#page=230) ---- 13. Predlog zakona o zemljiškem katastru (#page=230) ---- 14. Osnutek zakona o katastru komunalnih naprav (#page=230) ---- 15. Predlog za obvezno razlago drugega odstavka 154. člena obrtnega zakona (#page=231) ---- 16. Predlog odloka o imenovanju namestnika guvernerja Narodne banke Slovenije (#page=231)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1974-04-17
  • dcterms:license