Republiški zbor

70. seja - 17. aprila 1974

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 32, Seje od 1. III. 1974 do 9. V. 1974

Republiški zbor

70. seja - 17. aprila 1974

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 32, Seje od 1. III. 1974 do 9. V. 1974

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1974 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/27820
  • dcterms:title
   • Republiški zbor
   • 70. seja - 17. aprila 1974
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 32, Seje od 1. III. 1974 do 9. V. 1974
   • Republiški zbor
   • 70. seja - 17. aprila 1974
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 32, Seje od 1. III. 1974 do 9. V. 1974
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 6. sklic (1969-1974)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 6th term (1969-1974)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Odsotnost poslancev (#page=52) ---- 2. Določitev dnevnega reda (#page=52) -- Dnevni red ---- 1. Odobritev zapisnika 69. seje republiškega zbora (#page=53) ---- 2. Poslanska vprašanja (#page=53) ---- 3. Predlog zakona o gozdovih (#page=55) ---- 4. Predlog zakona o vodah (#page=64) ---- 5. Predlog zakona o medsebojnih razmerjih delavcev v združenem delu in o delovnih razmerjih med delavci in zasebnimi delodajalci (#page=68) ---- 6. Osnutek zakona o varstvu pri delu (#page=72) ---- 7. Predlog zakona o zaposlovanju in o zavarovanju za primer brezposelnosti (#page=76) ---- 8. Predlog zakona o izjemnem priznanju in odmeri starostne pokojnine osebam, ki imajo posebne zasluge (#page=77) ---- 9. Osnutek zakona o izobraževalnih skupnostih (#page=79) ---- 10. Osnutek zakona o raziskovalnih dejavnostih in raziskovalnih skupnostih (#page=81) ---- 11. Predlog zakona o družbenem varstvu otrok in o skupnostih otroškega varstva (#page=82) ---- 12. Analiza kaznovalne politike sodišč splošne pristojnosti v SR Sloveniji (#page=83) ---- 13. Nadaljevanje razprave o predlogu zakona o družbenem varstvu otrok in o skupnostih otroškega varstva (#page=92) ---- 14. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pedagoški službi (#page=93) ---- 15. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prekrških (#page=94) ---- 16. Predlog zakona o prekrških zoper javni red in mir (#page=94) ---- 17. Predlog zakona o osebnem imenu (#page=97) ---- 18. Predlog zakona o osebni izkaznici (#page=98) ---- 19. Predlog zakona o matičnih knjigah (#page=100) ---- 20. Predlog zakona o vinu in drugih proizvodih iz grozdja in vina (#page=100) ---- 21. Predlog zakona o dimnikarski službi (#page=102) ---- 22. Predlog za obvezno razlago drugega odstavka 154. člena obrtnega zakona (#page=103) ---- 23. Osnutek zakona o geodetski službi (#page=103) ---- 24. Predlog zakona o temeljni geodetski izmeri (#page=104) ---- 25. Predlog zakona o zemljiškem katastru (#page=105) ---- 26. Osnutek zakona o katastru komunalnih naprav (#page=105) ---- 27. Predlog zakona o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih (#page=105) ---- 28. Zaključni račun vodnega sklada SR Slovenije za leto 1973 (#page=110) ---- 29. Zaključni račun dohodkov in izdatkov Narodne banke Slovenije za leto 1973 (#page=111) ---- 30. Finančni načrt Narodne banke Slovenije za leto 1974 (#page=111) ---- 31. Nadaljevanje razprave o predlogu zakona o gozdovih - usklajevanje (#page=111) ---- 32. Volitve in imenovanja (#page=112)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1974-04-17
  • dcterms:license