Zasedanje delegatov občin

20. zasedanje - 30. marca 1972

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 19, Seje od 1. III. 1972 do 30. IV. 1972

Zasedanje delegatov občin

20. zasedanje - 30. marca 1972

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 19, Seje od 1. III. 1972 do 30. IV. 1972

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1972 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/27751
  • dcterms:title
   • Zasedanje delegatov občin
   • 20. zasedanje - 30. marca 1972
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 19, Seje od 1. III. 1972 do 30. IV. 1972
   • Zasedanje delegatov občin
   • 20. zasedanje - 30. marca 1972
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 19, Seje od 1. III. 1972 do 30. IV. 1972
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 6. sklic (1969-1974)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 6th term (1969-1974)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Določitev dnevnega reda (#page=352) ---- 2. Sporočila pred prehodom na dnevni red (#page=352) -- Dnevni red ---- 1. Osnutek splošnega zakona o samoprispevku (#page=353) ---- 2. Sklep o merilih in pogojih za zagotavljanje posebnih dopolnilnih sredstev temeljnim izobraževalnim skupnostim v letu 1972 (#page=356) ---- 3. Sklep o enotnih osnovah meril za financiranje dejavnosti v vzgojnih in izobraževalnih zavodih (#page=358) ---- 4. Ugotovitev navzočnosti delegatov (#page=358) ---- 5. Srednjeročni načrt vodnega gospodarstva Socialistične republike Slovenije za obdobje 1971 do 1975 (#page=359)
  • dcterms:date
   • 1972-03-30
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1972-03-30
  • dcterms:license