Zasedanje delegatov občin

19. zasedanje - 7. marca 1972

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 19, Seje od 1. III. 1972 do 30. IV. 1972

Zasedanje delegatov občin

19. zasedanje - 7. marca 1972

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 19, Seje od 1. III. 1972 do 30. IV. 1972

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1972 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/27750
  • dcterms:title
   • Zasedanje delegatov občin
   • 19. zasedanje - 7. marca 1972
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 19, Seje od 1. III. 1972 do 30. IV. 1972
   • Zasedanje delegatov občin
   • 19. zasedanje - 7. marca 1972
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 19, Seje od 1. III. 1972 do 30. IV. 1972
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 6. sklic (1969-1974)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 6th term (1969-1974)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Določitev dnevnega reda (#page=329) ---- 2. Sporočila pred prehodom na dnevni red (#page=329) ---- 3. Izvolitev dveh overiteljev zapisnika (#page=330) ---- 4. Slovesna izjava Zdravka Krvine, izvoljenega za člana predsedstva skupščine SR Slovenije (#page=330) -- Dnevni red ---- 1. Predlog resolucije o dolgoročnem razvoju Socialistične republike Slovenije (#page=330) ---- 2. Akcijski program izvršnega sveta skupščine SR Slovenije in republiških upravnih organov v zvezi s sklepi tretje seje konference Zveze komunistov Slovenije o socialnem razlikovanju (#page=347) ---- 3. Volitve članov iniciativnega odbora za ustanovitev republiške skupnosti za ceste izmed predstavnikov občin, ki jih volijo delegati občin, zbrani na zasedanju v skupščini SR Slovenije (#page=350)
  • dcterms:date
   • 1972-03-07
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1972-03-07
  • dcterms:license