Enotni zbor delovnih skupnosti

17. seja - 10. aprila 1972

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 19, Seje od 1. III. 1972 do 30. IV. 1972

Enotni zbor delovnih skupnosti

17. seja - 10. aprila 1972

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 19, Seje od 1. III. 1972 do 30. IV. 1972

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1972 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/27749
  • dcterms:title
   • Enotni zbor delovnih skupnosti
   • 17. seja - 10. aprila 1972
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 19, Seje od 1. III. 1972 do 30. IV. 1972
   • Enotni zbor delovnih skupnosti
   • 17. seja - 10. aprila 1972
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 19, Seje od 1. III. 1972 do 30. IV. 1972
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 6. sklic (1969-1974)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 6th term (1969-1974)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Odsotnost poslancev (#page=319) ---- 2. Določitev dnevnega reda (#page=319) -- Dnevni red ---- 1. Odobritev zapisnika 16. seje enotnega zbora delovnih skupnosti (#page=320) ---- 2. Predlog družbenega načrta Jugoslavije za dobo od leta 1971 do 1975 (#page=320) ---- 3. Osnutek splošnega zakona o samoprispevku (#page=321) ---- 4. Predlog odloka o dodelitvi sredstev iz rezervnega sklada SR Slovenije za plačilo cepiva, nabavljenega za izvedbo obveznega cepljenja proti črnim kozam v naši republiki (#page=324)
  • dcterms:date
   • 1972-04-10
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1972-04-10
  • dcterms:license