Enotni zbor delovnih skupnosti

16. seja - 15. marca 1972

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 19, Seje od 1. III. 1972 do 30. IV. 1972

Enotni zbor delovnih skupnosti

16. seja - 15. marca 1972

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 19, Seje od 1. III. 1972 do 30. IV. 1972

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1972 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/27748
  • dcterms:title
   • Enotni zbor delovnih skupnosti
   • 16. seja - 15. marca 1972
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 19, Seje od 1. III. 1972 do 30. IV. 1972
   • Enotni zbor delovnih skupnosti
   • 16. seja - 15. marca 1972
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 19, Seje od 1. III. 1972 do 30. IV. 1972
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 6. sklic (1969-1974)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 6th term (1969-1974)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Odsotnost poslancev (#page=288) ---- 2. Določitev dnevnega reda (#page=288) ---- 3. Sporočila pred prehodom na dnevni red (#page=288) -- Dnevni red ---- 1. Odobritev zapisnika 15. seje enotnega zbora delovnih skupnosti (#page=289) ---- 2. Predlog resolucije o dolgoročnem razvoju Socialistične republike Slovenije (#page=289) ---- 3. Predlog za izdajo zakona o prispevkih, davkih in taksah občanov in organizacij združenega dela (#page=306) ---- 4. Nadaljevanje razprave o predlogu resolucije o dolgoročnem razvoju Socialistične republike Slovenije (#page=310) ---- 5. Poročilo o delu komisije enotnega zbora delovnih skupnosti skupščine SR Slovenije za razvoj samoupravnega prava v delovnih organizacijah (#page=310) ---- 6. Predlog odloka o razrešitvi in imenovanju člana začasne komisije enotnega zbora delovnih skupnosti skupščine SR Slovenije za proučitev vprašanj s področja družbenoekonomskih odnosov in vprašanj financiranja družbenopolitičnih in samoupravnih skupnosti (#page=317)
  • dcterms:date
   • 1972-03-15
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1972-03-15
  • dcterms:license