Socialno-zdravstveni zbor

29. seja - 10. marca 1972

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 19, Seje od 1. III. 1972 do 30. IV. 1972

Socialno-zdravstveni zbor

29. seja - 10. marca 1972

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 19, Seje od 1. III. 1972 do 30. IV. 1972

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1972 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/27747
  • dcterms:title
   • Socialno-zdravstveni zbor
   • 29. seja - 10. marca 1972
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 19, Seje od 1. III. 1972 do 30. IV. 1972
   • Socialno-zdravstveni zbor
   • 29. seja - 10. marca 1972
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 19, Seje od 1. III. 1972 do 30. IV. 1972
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 6. sklic (1969-1974)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 6th term (1969-1974)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Odsotnost poslancev (#page=242) ---- 2. Sporočila pred določitvijo dnevnega reda (#page=242) ---- 3. Določitev dnevnega reda (#page=242) -- Dnevni red ---- 1. Odobritev zapisnika 28. seje socialno-zdravstvenega zbora (#page=243) ---- 2. Poslanska vprašanja (#page=243) ---- 3. Predlog resolucije o dolgoročnem razvoju Socialistične republike Slovenije (#page=249) ---- 4. Akcijski program izvršnega sveta skupščine SR Slovenije in republiških upravnih organov v zvezi s sklepi tretje seje konference ZKS o socialnem razlikovanju (#page=250) ---- 5. Predlog zakona o starostnem zavarovanju kmetov (#page=251) ---- 6. Izvajanje stališč socialno-zdravstvenega zbora do zobozdravstvene dejavnosti (#page=261) ---- 7. Kajenje in zdravje (#page=278) ---- 8. Problematika uporabe pesticidov (#page=284)
  • dcterms:date
   • 1972-03-10
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1972-03-10
  • dcterms:license