Prosvetno-kulturni zbor

31. seja - 24. aprila 1972

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 19, Seje od 1. III. 1972 do 30. IV. 1972

Prosvetno-kulturni zbor

31. seja - 24. aprila 1972

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 19, Seje od 1. III. 1972 do 30. IV. 1972

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1972 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/27746
  • dcterms:title
   • Prosvetno-kulturni zbor
   • 31. seja - 24. aprila 1972
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 19, Seje od 1. III. 1972 do 30. IV. 1972
   • Prosvetno-kulturni zbor
   • 31. seja - 24. aprila 1972
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 19, Seje od 1. III. 1972 do 30. IV. 1972
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 6. sklic (1969-1974)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 6th term (1969-1974)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Odsotnost poslancev (#page=212) ---- 2. Določitev dnevnega reda (#page=212) ---- 3. Sporočila pred prehodom na dnevni red (#page=213) -- Dnevni red ---- 1. Odobritev zapisnika 30. seje prosvetno-kulturnega zbora (#page=213) ---- 2. Poslanska vprašanja (#page=213) ---- 3. Sklep o enotnih osnovah meril za financiranje dejavnosti vzgojnih in izobraževalnih zavodov (#page=213) ---- 4. Sklep o merilih in pogojih za zagotavljanje posebnih dopolnilnih sredstev temeljnim izobraževalnim skupnostim v letu 1972 (#page=214) ---- 5. Program izobraževalne skupnosti SR Slovenije za 1972. leto (#page=214) ---- 6. Predlog za izdajo zakona o filmu (#page=218) ---- 7. Predlog za ratifikacijo konvencije o ukrepih za prepoved in preprečevanje nedovoljenega uvoza in izvoza kulturnih dobrin ter prenosa lastninske pravice na njih (#page=234) ---- 8. Dopolnilni predlog zveznega izvršnega sveta k predlogu zakona o nagradi AVNOJ (#page=234) ---- 9. Osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah poslovnika skupščine SR Slovenije (#page=235) ---- 10. Osnutek odloka o dopolnitvi odloka o delovnem področju zborov skupščine SR Slovenije o vprašanjih, glede katerih morajo dati mnenje delegati občin na zasedanju v skupščini SR Slovenije in o razmerjih med zbori skupščine SR Slovenije pri njihovem delu (#page=239) ---- 11. Osnutek odloka o dopolnitvi odloka o začasni ureditvi sklica in dela enotnega zbora delovnih skupnosti in zasedanja delegatov občin v skupščini SR Slovenije (#page=239) ---- 12. Predlog odloka o spremembi sestava stalnih odborov prosvetno-kulturnega zbora skupščine SR Slovenije (#page=240) ---- 13. Predlog odloka o razrešitvi in imenovanju predstavnikov družbene skupnosti, ki jih imenuje skupščina SR Slovenije v svet slovenskega narodnega gledališča v Ljubljani (#page=240) ---- 14. Predlog odloka o razrešitvi in imenovanju predstavnikov družbene skupnosti, ki jih imenuje skupščina SR Slovenije v svet slovenske filharmonije v Ljubljani (#page=241)
  • dcterms:date
   • 1972-04-24
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1972-04-24
  • dcterms:license