Prosvetno-kulturni zbor

30. seja - 9. marca 1972

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 19, Seje od 1. III. 1972 do 30. IV. 1972

Prosvetno-kulturni zbor

30. seja - 9. marca 1972

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 19, Seje od 1. III. 1972 do 30. IV. 1972

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1972 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/27745
  • dcterms:title
   • Prosvetno-kulturni zbor
   • 30. seja - 9. marca 1972
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 19, Seje od 1. III. 1972 do 30. IV. 1972
   • Prosvetno-kulturni zbor
   • 30. seja - 9. marca 1972
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 19, Seje od 1. III. 1972 do 30. IV. 1972
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 6. sklic (1969-1974)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 6th term (1969-1974)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Odsotnost poslancev (#page=188) ---- 2. Določitev dnevnega reda (#page=188) ---- 3. Sporočila pred prehodom na dnevni red (#page=189) -- Dnevni red ---- 1. Odobritev zapisnika 29. seje prosvetno-kulturnega zbora (#page=189) ---- 2. Predlog odloka o razrešitvi in izvolitvi podpredsednika prosvetno-kulturnega zbora skupščine SR Slovenije (#page=189) ---- 3. Predlog odloka o razrešitvi in izvolitvi predsednika in podpredsednika odbora prosvetno-kulturnega zbora za vzgojo in izobraževanje (#page=190) ---- 4. Poročilo mandatno-imunitetne komisije o prenehanju poslanskega mandata (#page=190) ---- 5. Predlog resolucije o dolgoročnem razvoju Socialistične republike Slovenije (#page=190) ---- 6. Akcijski program izvršnega sveta skupščine SR Slovenije in republiških upravnih organov v zvezi s sklepi tretje seje konference ZKS o socialnem razlikovanju (#page=194) ---- 7. Osnutek zakona o nostrifikaciji v tujini pridobljenih šolskih spričeval (#page=195) ---- 8. Predlog za izdajo zakona o nagradi AVNOJ (#page=196) ---- 9. Predlog za izdajo zakona o skladu za pospeševanje likovne umetnosti »Moša Pijade« (#page=197) ---- 10. Razprava o kajenju in zdravju (#page=197) ---- 11. Predlog odloka o razrešitvi in izvolitvi nekaterih članov komisije skupščine SR Slovenije za vprašanja mednarodnih odnosov (#page=208) ---- 12. Predlog odloka o imenovanju polovice članov skupščine izobraževalne skupnosti SR Slovenije (#page=208) ---- 13. Poslanska vprašanja (#page=209)
  • dcterms:date
   • 1972-03-09
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1972-03-09
  • dcterms:license