Gospodarski zbor

38. seja - 10. aprila 1972

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 19, Seje od 1. III. 1972 do 30. IV. 1972

Gospodarski zbor

38. seja - 10. aprila 1972

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 19, Seje od 1. III. 1972 do 30. IV. 1972

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1972 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/27744
  • dcterms:title
   • Gospodarski zbor
   • 38. seja - 10. aprila 1972
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 19, Seje od 1. III. 1972 do 30. IV. 1972
   • Gospodarski zbor
   • 38. seja - 10. aprila 1972
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 19, Seje od 1. III. 1972 do 30. IV. 1972
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 6. sklic (1969-1974)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 6th term (1969-1974)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Odsotnost poslancev (#page=153) ---- 2. Določitev dnevnega reda (#page=153) -- Dnevni red ---- 1. Odobritev zapisnika 37. seje (#page=153) ---- 2. Poslanska vprašanja (#page=154) ---- 3. Usklajevanje predloga zakona o združevanju kmetov (#page=166) ---- 4. Zaključni račun vodnega sklada SR Slovenije za leto 1971 (#page=173) ---- 5. Srednjeročni načrt vodnega gospodarstva SR Slovenije za obdobje 1971 do 1975 (#page=173) ---- 6. Finančni načrt vodnega sklada SR Slovenije za 1972. leto (#page=178) ---- 7. Spremembe poslovnika skupščine SR Slovenije (#page=179) ---- 8. Predlog zakona o narodni banki SR Slovenije (#page=183) ---- 9. Predlog zakona o jamstvu SR Slovenije za hranilne vloge pri bankah in poštni hranilnici (#page=185) ---- 10. Volitve in imenovanja (#page=186) ---- 11. Usklajevanje predloga zakona o združevanju kmetov (#page=187)
  • dcterms:date
   • 1972-04-10
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1972-04-10
  • dcterms:license