Gospodarski zbor

37. seja - 9. marca 1972

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 19, Seje od 1. III. 1972 do 30. IV. 1972

Gospodarski zbor

37. seja - 9. marca 1972

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 19, Seje od 1. III. 1972 do 30. IV. 1972

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1972 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/27743
  • dcterms:title
   • Gospodarski zbor
   • 37. seja - 9. marca 1972
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 19, Seje od 1. III. 1972 do 30. IV. 1972
   • Gospodarski zbor
   • 37. seja - 9. marca 1972
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 19, Seje od 1. III. 1972 do 30. IV. 1972
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 6. sklic (1969-1974)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 6th term (1969-1974)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Odsotnost poslancev (#page=120) ---- 2. Določitev dnevnega reda (#page=120) -- Dnevni red ---- 1. Odobritev zapisnika 36. seje gospodarskega zbora (#page=121) ---- 2. Poslanska vprašanja (#page=121) ---- 3. Predlog resolucije o dolgoročnem razvoju SR Slovenije (#page=128) ---- 4. Akcijski program izvršnega sveta skupščine SR Slovenije in republiških upravnih organov v zvezi s sklepi tretje seje konference ZKS o socialnem razlikovanju (#page=140) ---- 5. Predlog zakona o združevanju kmetov (#page=143) ---- 6. Volitve in imenovanja (#page=151)
  • dcterms:date
   • 1972-03-09
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1972-03-09
  • dcterms:license