Republiški zbor

39. seja - 15. marca 1972

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 19, Seje od 1. III. 1972 do 30. IV. 1972

Republiški zbor

39. seja - 15. marca 1972

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 19, Seje od 1. III. 1972 do 30. IV. 1972

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1972 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/27741
  • dcterms:title
   • Republiški zbor
   • 39. seja - 15. marca 1972
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 19, Seje od 1. III. 1972 do 30. IV. 1972
   • Republiški zbor
   • 39. seja - 15. marca 1972
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 19, Seje od 1. III. 1972 do 30. IV. 1972
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 6. sklic (1969-1974)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 6th term (1969-1974)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Odsotnost poslancev (#page=5) ---- 2. Določitev dnevnega reda (#page=5) -- Dnevni red ---- 1. Odobritev zapisnika 38. seje republiškega zbora (#page=6) ---- 2. Verifikacija poslanskih mandatov za poslance Franja Bobovca, Jaka Bogataja in Matevža Lubeja (#page=6) ---- 3. Poslanska vprašanja (#page=7) ---- 4. Predlog resolucije o dolgoročnem razvoju SR Slovenije (#page=12) ---- 5. Akcijski program izvršnega sveta skupščine SR Slovenije in republiških upravnih organov v zvezi s sklepi tretje seje konference ZKS o socialnem razlikovanju (#page=21) ---- 6. Nadaljevanje razprave o predlogu resolucije o dolgoročnem razvoju SR Slovenije (#page=27) ---- 7. Predlog za izdajo zakona o prispevkih, davkih in taksah občanov in organizacij združenega dela (#page=27) ---- 8. Predlog zakona o združevanju kmetov (#page=40) ---- 9. Predlog zakona o starostnem zavarovanju kmetov (#page=50) ---- 10. Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o šolah z italijanskim oziroma madžarskim učnim jezikom in o dvojezičnih šolah v SR Sloveniji (#page=55) ---- 11. Osnutek zakona o nostrifikaciji v tujini pridobljenih šolskih spričeval (#page=55) ---- 12. Predlog za izdajo zakona o filmu (#page=56) ---- 13. Predlog za izdajo zakona o nagradi AVNOJ - soglasje (#page=63) ---- 14. Predlog za izdajo zakona o skladu za pospeševanje likovne umetnosti »Moša Pijade« - soglasje (#page=63) ---- 15. Osnutek zakona o pravosodnem izpitu (#page=63) ---- 16. Predlog odloka o načrtu statističnih raziskovanj v SR Sloveniji za leto 1972 (#page=64) ---- 17. Odstop poslanca Toneta Remca (#page=64) ---- 18. Predlog odloka o prenehanju veljavnosti odloka o povračilih poslancem skupščine SR Slovenije in funkcionarjem, ki jih voli ali imenuje skupščina SR Slovenije (#page=65) ---- 19. Volitve in imenovanja (#page=65)
  • dcterms:date
   • 1972-03-15
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1972-03-15
  • dcterms:license