Skupščina Skupnosti socialnega varstva Slovenije

10. seja - 15. februarja 1978

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 18, Seje od 1. II. 1978 do 9. V. 1978

Skupščina Skupnosti socialnega varstva Slovenije

10. seja - 15. februarja 1978

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 18, Seje od 1. II. 1978 do 9. V. 1978

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1978 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/27737
  • dcterms:title
   • Skupščina Skupnosti socialnega varstva Slovenije
   • 10. seja - 15. februarja 1978
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 18, Seje od 1. II. 1978 do 9. V. 1978
   • Skupščina Skupnosti socialnega varstva Slovenije
   • 10. seja - 15. februarja 1978
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 18, Seje od 1. II. 1978 do 9. V. 1978
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 7. sklic (1974-1978)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 7th term (1974-1978)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Določitev dnevnega reda (#page=435) -- Dnevni red ---- 1. Izvolitev komisij za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja Zbora uporabnikov in Zbora izvajalcev ter poročila teh komisij (#page=435) ---- 2. Odobritev zapisnikov 8. in 9. seje Skupščine skupnosti socialnega varstva Slovenije (#page=436) ---- 3. Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti, z osnutkom zakona (#page=436) ---- 4. Predlog za izdajo zakona o civilnih invalidih vojne, z osnutkom zakona (#page=443)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1978-02-15
  • dcterms:license