Skupno zasedanje Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora

Zasedanje - 27. marca 1978

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 18, Seje od 1. II. 1978 do 9. V. 1978

Skupno zasedanje Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora

Zasedanje - 27. marca 1978

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 18, Seje od 1. II. 1978 do 9. V. 1978

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1978 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/27736
  • dcterms:title
   • Skupno zasedanje Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora
   • Zasedanje - 27. marca 1978
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 18, Seje od 1. II. 1978 do 9. V. 1978
   • Skupno zasedanje Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora
   • Zasedanje - 27. marca 1978
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 18, Seje od 1. II. 1978 do 9. V. 1978
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 7. sklic (1974-1978)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 7th term (1974-1978)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Določitev dnevnega reda (#page=428) -- Dnevni red ---- 1. Ekspoze predsednika Skupščine SR Slovenije k poročilu o delu Skupščine SR Slovenije v obdobju od 1974 do 1978 (#page=428)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1978-03-27
  • dcterms:license