Skupno zasedanje Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora

Zasedanje - 15. marca 1978

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 18, Seje od 1. II. 1978 do 9. V. 1978

Skupno zasedanje Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora

Zasedanje - 15. marca 1978

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 18, Seje od 1. II. 1978 do 9. V. 1978

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1978 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/27734
  • dcterms:title
   • Skupno zasedanje Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora
   • Zasedanje - 15. marca 1978
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 18, Seje od 1. II. 1978 do 9. V. 1978
   • Skupno zasedanje Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora
   • Zasedanje - 15. marca 1978
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 18, Seje od 1. II. 1978 do 9. V. 1978
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 7. sklic (1974-1978)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 7th term (1974-1978)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Določitev dnevnega reda (#page=395) -- Dnevni red ---- 1. Uvodna obrazložitev k informaciji o uresničevanju zakona o združenem delu v SR Sloveniji, s predlogom stališč, priporočil in sklepov o uresničevanju zakona o združenem delu v SR Sloveniji (#page=395) ---- 2. Uvodna obrazložitev k oceni stanja obmejnega gospodarskega sodelovanja ter nalog za uresničitev sklepov in stališč Skupščine SR Slovenije o obmejnem gospodarskem sodelovanju SR Slovenije s sosednjimi državami (#page=406)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1978-03-15
  • dcterms:license