Družbenopolitični zbor

52. seja - 27. marca 1978

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 18, Seje od 1. II. 1978 do 9. V. 1978

Družbenopolitični zbor

52. seja - 27. marca 1978

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 18, Seje od 1. II. 1978 do 9. V. 1978

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1978 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/27732
  • dcterms:title
   • Družbenopolitični zbor
   • 52. seja - 27. marca 1978
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 18, Seje od 1. II. 1978 do 9. V. 1978
   • Družbenopolitični zbor
   • 52. seja - 27. marca 1978
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 18, Seje od 1. II. 1978 do 9. V. 1978
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 7. sklic (1974-1978)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 7th term (1974-1978)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Odsotnost delegatov (#page=370) ---- 2. Določitev dnevnega reda (#page=370) -- Dnevni red ---- 1. Odobritev zapisnika 51. seje Družbenopolitičnega zbora (#page=371) ---- 2. Poročilo o delu Skupščine SR Slovenije v obdobju od leta 1974 do leta 1978 (#page=371) ---- 3. Predlog zakona o spremembah zakona o republiških svetih (#page=371) ---- 4. Osnutek zakona o organu samoupravne delavske kontrole (#page=372) ---- 5. Predlog za izdajo zakona o združevanju kmetov (#page=376) ---- 6. Osnutek odloka o pripravi in sprejetju dolgoročnega družbenega plana Jugoslavije za obdobje od leta 1986 do leta 2000 (#page=379) ---- 7. Volitve in imenovanja (#page=379) ---- 8. Predlogi in vprašanja delegatov (#page=380)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1978-03-27
  • dcterms:license