Družbenopolitični zbor

51. seja - 15. marca 1978

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 18, Seje od 1. II. 1978 do 9. V. 1978

Družbenopolitični zbor

51. seja - 15. marca 1978

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 18, Seje od 1. II. 1978 do 9. V. 1978

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1978 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/27731
  • dcterms:title
   • Družbenopolitični zbor
   • 51. seja - 15. marca 1978
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 18, Seje od 1. II. 1978 do 9. V. 1978
   • Družbenopolitični zbor
   • 51. seja - 15. marca 1978
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 18, Seje od 1. II. 1978 do 9. V. 1978
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 7. sklic (1974-1978)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 7th term (1974-1978)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Odsotnost delegatov (#page=364) ---- 2. Določitev dnevnega reda (#page=364) -- Dnevni red ---- 1. Odobritev zapisnika 50. seje Družbenopolitičnega zbora (#page=365) ---- 2. Informacija o uresničevanju zakona o združenem delu v SR Sloveniji s predlogom stališč, priporočil in sklepov o nadaljnjem uresničevanju zakona o združenem delu v SR Sloveniji (#page=365) ---- 3. Ocena stanja obmejnega gospodarskega sodelovanja ter naloge za uresničitev sklepov in stališč Skupščine SR Slovenije o obmejnem gospodarskem sodelovanju SR Slovenije s sosednjimi državami (#page=366) ---- 4. Osnutek resolucije o nadaljnjem razvoju krajevnih skupnosti na podlagi ustave SFR Jugoslavije (#page=366) ---- 5. Osnutek sprememb in dopolnitev poslovnika Zbora republik in pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije (#page=367) ---- 6. Volitve in imenovanja (#page=368) ---- 7. Predlogi in vprašanja delegatov (#page=368) ---- 8. Nadaljevanje razprave v zvezi z uresničevanjem zakona o združenem delu (#page=368)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1978-03-15
  • dcterms:license