Družbenopolitični zbor

50. seja - 22. februarja 1978

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 18, Seje od 1. II. 1978 do 9. V. 1978

Družbenopolitični zbor

50. seja - 22. februarja 1978

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 18, Seje od 1. II. 1978 do 9. V. 1978

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1978 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/27730
  • dcterms:title
   • Družbenopolitični zbor
   • 50. seja - 22. februarja 1978
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 18, Seje od 1. II. 1978 do 9. V. 1978
   • Družbenopolitični zbor
   • 50. seja - 22. februarja 1978
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 18, Seje od 1. II. 1978 do 9. V. 1978
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 7. sklic (1974-1978)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 7th term (1974-1978)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Odsotnost delegatov (#page=352) ---- 2. Določitev dnevnega reda (#page=352) -- Dnevni red ---- 1. Odobritev zapisnika 49. seje Družbenopolitičnega zbora (#page=353) ---- 2. Predlog stališč, priporočil in sklepov o nadaljnjem uresničevanju delegatskega sistema v Skupščini SR Slovenije (#page=353) ---- 3. Aktualna vprašanja organizacije in delovanja Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in republiških upravnih organov, problematika delovanja in organizacija občinskih upravnih organov ter predlog za izdajo zakona o državni upravi, Republiškem izvršnem svetu in republiških upravnih organih, z osnutkom zakona (#page=354) ---- 4. Predlog stališč, sklepov in priporočil za oblikovanje in izvajanje prostorske, urbanistične in zemljiške politike v SR Sloveniji (#page=357) ---- 5. Volitve in imenovanja (#page=361) ---- 6. Predlogi in vprašanja delegatov (#page=363)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1978-02-22
  • dcterms:license