Skupščina Skupnosti socialnega varstva SR Slovenije

10. seja - 25. decembra 1979

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 8, Seje od 1. XII. 1979 do 29. II. 1980

Skupščina Skupnosti socialnega varstva SR Slovenije

10. seja - 25. decembra 1979

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 8, Seje od 1. XII. 1979 do 29. II. 1980

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1979 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/27657
  • dcterms:title
   • Skupščina Skupnosti socialnega varstva SR Slovenije
   • 10. seja - 25. decembra 1979
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 8, Seje od 1. XII. 1979 do 29. II. 1980
   • Skupščina Skupnosti socialnega varstva SR Slovenije
   • 10. seja - 25. decembra 1979
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 8, Seje od 1. XII. 1979 do 29. II. 1980
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 8. sklic (1978-1982)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 8th term (1978-1982)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Določitev dnevnega reda (#page=621) -- Dnevni red ---- 1. Izvolitev verifikacijskih komisij (#page=622) ---- 2. Odobritev zapisnika 9. seje skupščine (#page=622) ---- 3. Predlog zakona o prispevku za solidarnostno udeležbo v pokrivanju izdatkov za starostno zavarovanje kmetov v letu 1980, ki ga plačujejo zavezanci, ki niso sklenili samoupravnega sporazuma (#page=622) ---- 4. Poročila verifikacijskih komisij (#page=623)
  • dcterms:date
   • 1979-12-25
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1979-12-25
  • dcterms:license