Skupno zasedanje vseh zborov Skupščine SR Slovenije, Predsedstva SR Slovenije in delegacij družbenopolitičnih organizacij ob 70. obletnici rojstva revolucionarja, državnika in misleca Edvarda Kardelja

Zasedanje - 26. januarja 1980

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 8, Seje od 1. XII. 1979 do 29. II. 1980

Skupno zasedanje vseh zborov Skupščine SR Slovenije, Predsedstva SR Slovenije in delegacij družbenopolitičnih organizacij ob 70. obletnici rojstva revolucionarja, državnika in misleca Edvarda Kardelja

Zasedanje - 26. januarja 1980

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 8, Seje od 1. XII. 1979 do 29. II. 1980

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1980 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/27646
  • dcterms:title
   • Skupno zasedanje vseh zborov Skupščine SR Slovenije, Predsedstva SR Slovenije in delegacij družbenopolitičnih organizacij ob 70. obletnici rojstva revolucionarja, državnika in misleca Edvarda Kardelja
   • Zasedanje - 26. januarja 1980
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 8, Seje od 1. XII. 1979 do 29. II. 1980
   • Skupno zasedanje vseh zborov Skupščine SR Slovenije, Predsedstva SR Slovenije in delegacij družbenopolitičnih organizacij ob 70. obletnici rojstva revolucionarja, državnika in misleca Edvarda Kardelja
   • Zasedanje - 26. januarja 1980
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 8, Seje od 1. XII. 1979 do 29. II. 1980
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 8. sklic (1978-1982)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 8th term (1978-1982)
  • dcterms:tableOfContents
  • dcterms:date
   • 1980-01-26
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1980-01-26
  • dcterms:license