Družbenopolitični zbor

30. seja - 20. februarja 1980

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 8, Seje od 1. XII. 1979 do 29. II. 1980

Družbenopolitični zbor

30. seja - 20. februarja 1980

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 8, Seje od 1. XII. 1979 do 29. II. 1980

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1980 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/27645
  • dcterms:title
   • Družbenopolitični zbor
   • 30. seja - 20. februarja 1980
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 8, Seje od 1. XII. 1979 do 29. II. 1980
   • Družbenopolitični zbor
   • 30. seja - 20. februarja 1980
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 8, Seje od 1. XII. 1979 do 29. II. 1980
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 8. sklic (1978-1982)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 8th term (1978-1982)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Odsotnost delegatov (#page=493) ---- 2. Določitev dnevnega reda (#page=494) -- Dnevni red ---- 1. Odobritev zapisnika 29. seje Družbenopolitičnega zbora (#page=494) ---- 2. Predlog zakona o družbenih svetih (#page=495) ---- 3. Predlog zakona o organizaciji in delovnem področju republiških upravnih organov in republiških organizacij ter samostojnih strokovnih služb Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije (#page=504) ---- 4. Predlog odloka o razrešitvi in izvolitvi nekaterih članov Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije ter o imenovanju republiških sekretarjev in predsednikov republiških komitejev (#page=506) ---- 5. Predlog odloka o razrešitvi in imenovanju namestnikov republiških sekretarjev in namestnikov predsednikov republiških komitejev (#page=506) ---- 6. Predlog zakona o pripravništvu, strokovnih izpitih in izpopolnjevanju strokovne izobrazbe delavcev v državni upravi in pravosodju (#page=506) ---- 7. Predlog zakona o razlastitvi in o prisilnem prenosu nepremičnin v družbeni lastnini (#page=507) ---- 8. Predlog zakona o osnovni šoli (#page=511) ---- 9. Predlog zakona o vzgoji in varstvu predšolskih otrok (#page=514) ---- 10. Volitve in imenovanja (#page=515) ---- 11. Predlogi in vprašanja delegatov (#page=516)
  • dcterms:date
   • 1980-02-20
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1980-02-20
  • dcterms:license