Družbenopolitični zbor

28. seja - 26. decembra 1979

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 8, Seje od 1. XII. 1979 do 29. II. 1980

Družbenopolitični zbor

28. seja - 26. decembra 1979

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 8, Seje od 1. XII. 1979 do 29. II. 1980

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1979 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/27643
  • dcterms:title
   • Družbenopolitični zbor
   • 28. seja - 26. decembra 1979
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 8, Seje od 1. XII. 1979 do 29. II. 1980
   • Družbenopolitični zbor
   • 28. seja - 26. decembra 1979
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 8, Seje od 1. XII. 1979 do 29. II. 1980
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 8. sklic (1978-1982)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 8th term (1978-1982)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Odsotnost delegatov (#page=446) ---- 2. Določitev dnevnega reda (#page=446) -- Dnevni red ---- 1. Predlog resolucije o politiki izvajanja družbenega plana SR Slovenije za obdobje od leta 1976 do leta 1980 v letu 1980 (#page=447) ---- 2. Predlog zakona o sistemu družbenega planiranja in o družbenem planu SR Slovenije (#page=457) ---- 3. Nadaljevanje razprave o predlogu resolucije o politiki izvajanja družbenega plana SR Slovenije za obdobje od leta 1976 do leta 1980 v letu 1980 (#page=463) ---- 4. Osnutek programa dela Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije za leto 1980 (#page=465) ---- 5. Volitve in imenovanja (#page=467) ---- 6. Predlogi in vprašanja delegatov (#page=468)
  • dcterms:date
   • 1979-12-26
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1979-12-26
  • dcterms:license